Informació sobre la fase 1 i la fase 2 en universitats i centres de recerca