Microorganismes per convertir el metà directament en electricitat