Butlletí RECERCAT El programa de recerca a les escoles Recerkids, dedicat enguany al canvi climàtic