Declaració sobre la COVID-19 i el virus SARS-CoV-2