Construint la Catalunya del Coneixement (1985-2015). Tres dècades que han transformat el país des de les universitats i la recerca científica.